STOWARZYSZENIE PINK przesłało uwagi do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (RC13)

W związku z prowadzonymi przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska konsultacjami publicznymi Stowarzyszenie Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK) przekazało uwagi do projektu rozporządzenia Rady Ministrów sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (nr RC13 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów).

Pismo przewodnie znajduje się TUTAJ, a szczegółowe uwagi w formie tabeli – TUTAJ.