Aktualności | Działania legislacyjne, opinie i stanowiska PINK

Aktualne działania PINK w kwestii rozwiązania problemów związanych z uzyskiwaniem tzw. zgód właścicielskich

Stowarzyszenie PINK kontynuuje działania na rzecz rozwiązania problemów związanych z udzielaniem tzw. zgód właścicielskich. W marcu br. PINK skierowało pisma do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz do Ministerstwa Rozwoju i Technologii wskazując na potrzebę uregulowania kwestii uzyskiwania tzw. zgód właścicielskich w kontekście problemów, z którymi borykają się użytkownicy wieczyści. W pismach skierowanych do resortu sprawiedliwości oraz resortu…

Aktualności | Działania legislacyjne, opinie i stanowiska PINK

Praktyczne problemy związane z uzyskiwaniem tzw. zgód właścicielskich – działania PINK

W ostatnich miesiącach Stowarzyszenie PINK podejmuje działania w kwestii rozwiązania problemów związanych z uzyskiwaniem tzw. zgód właścicielskich na podział lub łączenie nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste w znaczeniu wieczystoksięgowym oraz geodezyjnym, która to kwestia, stanowi jeden z najistotniejszych problemów z jakimi borykają się użytkownicy wieczyści w sektorze nieruchomości komercyjnych. W ocenie PINK, niezbędne jest uregulowanie…