Aktualności | Działania legislacyjne, opinie i stanowiska PINK

Pismo PINK do Ministra Sprawiedliwości dotyczące problemów związanych z prawem użytkowania wieczystego

W związku z niesatysfakcjonującymi zmianami w projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami dotyczącymi nabywania prawa użytkowania wieczystego, w dalszym ciągu apelujemy o uregulowanie kwestii zgód właścicielskich przy podziale lub scalaniu nieruchomości na wniosek użytkownika wieczystego. pobierz dokument

2020 | Aktualności | Archiwalne | Wydarzenia

WEBINAR: MOŻLIWOŚCI PRZEKSZTAŁCENIA/WYKUPU PRAWA UW POD NIERUCHOMOŚCIAMI KOMERCYJNYMI W AKTUALNIE ZŁOŻONYM PROJEKCIE ZMIAN DO UOGN

W dniu 28 września 2021 roku odbyło się spotkanie, w którym ze strony Ministerstwa Rozwoju i Technologii wzięli udział: Pan Filip Syrkiewicz Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Nieruchomościami;Pani Edyta Lubaszewska Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Nieruchomościami;Pan Paweł Elżanowski – Naczelnik Wydziału Gospodarki Zasobami Nieruchomości Publicznych; Wydarzenie miało charakter zamknięty, przeznaczone było wyłącznie dla firm członkowskich PINK.

Aktualności | Działania legislacyjne, opinie i stanowiska PINK

Problemy dotyczące uzyskiwania zgód właścicielskich w odniesieniu do podziału i łączenia nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste

Kwestia uzyskiwania zgód właścicielskich na podział lub łączenie nieruchomości oddanych w  użytkowanie wieczyste w znaczeniu wieczystoksięgowym oraz geodezyjnym jest zagadnieniem niezwykle istotnym w praktyce – implikuje wiele problemów o dużym znaczeniu gospodarczym po stronie użytkowników wieczystych (w tym także podmiotów z  branży nieruchomości komercyjnych). W świetle aktualnej praktyki, zapoczątkowanej krytykowaną w piśmiennictwie uchwałą Sądu Najwyższego…