Covid-19 | Działania legislacyjne, opinie i stanowiska PINK | notatki prasowe

Pink przekazał w dniu 24 marca do prasy notatkę prasową

Linki do publikacji:   Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych apeluje do Rządu   Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych apeluje do Rządu   Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych: w dialogu publicznym i w projektach rządowych nie zostały wystarczająco uwzględnione opinie deweloperów, właścicieli i inwestorów   Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych apeluje o pomoc dla wszystkich podmiotów branży   PINK: symetryczna…

Covid-19 | Działania legislacyjne, opinie i stanowiska PINK

PINK na bieżąco analizuje pojawiające się projekty dokumentów.

W projekcie tzw. tarczy antykryzysowej proponuje się wprowadzenie takich rozwiązań jak m.in.: ROZWIĄZANIA POMOCOWE częściowe zniesienie ograniczenia handlu w niedziele – w odniesieniu do czynności polegających na rozładowywaniu, przyjmowaniu i ekspozycji towarów pierwszej potrzeb wprowadzenie rozwiązania, zgodnie z którym w odniesieniu do najemców powierzchni handlowych w obiektach handlowych powyżej 2000 m2 – obniżeniu o 90%…

Covid-19 | Działania legislacyjne, opinie i stanowiska PINK

ANKIETA PINK – wpływ pojawienia się koronawirusa na działalność firm członkowskich PINK w Polsce

Stowarzyszenie PINK przeprowadziło ankietę (link wysłany do członków 17.03.2020), która pozwoliła ocenić wpływ COVID-19 na działalność operacyjną i finansową firm z sektora nieruchomości komercyjnych w Polsce. Wyniki ankiety, stanowiące głos branży, pozwolą nam na przekazanie rekomendacji lub propozycji rozwiązań dla administracji dotyczących wsparcia dla przedsiębiorców. Wyniki ankiety do pobrania poniżej: pobierz dokument

Covid-19 | Działania legislacyjne, opinie i stanowiska PINK

REKOMENDACJE PINK

22 PRAKTYK ZARZĄDZANIA BUDYNKIEM W CZASACH COVID – 19 Najważniejsze elementy: prewencja, procedury, scenariusze reakcji BEZPIECZEŃSTWO   1. Stosuj, promuj, eksponuj i egzekwuj zasady bezpieczeństwa i higieny wśród wszystkich osób przebywających w budynku. częstego i dokładnego mycia rąk (mydło lub dezynfekcja alkoholem min. 60%), zachowania 1,5-metra odstępu między osobami, niepodawania rąk,  niedotykania twarzy (oczu, ust), zachowania higieny…