Covid-19

Zniesienie obostrzeń w związku z COVID-19

Ustalenia po konferencji prasowej ministra zdrowia Adama Niedzielskiego W ostatnim czasie odnotowano spadek zarówno liczby zakażeń, jak i poziomu zajętości łóżek w szpitalach. Powrót dzieci do szkół oraz napływ uchodźców z Ukrainy nie przyczynił się do wzrostu zakażeń. W kontekście obostrzeń proponuje się wprowadzenie następujących zmian: od 28 marca – zniesienie obowiązku noszenia maseczek, z…

Aktualności | Covid-19

Remote work in public administration offices and recommandations for business

W związku rozwojem sytuacji epidemicznej, na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od dnia 24 stycznia 2022 roku do dnia 28 lutego 2022 roku w urzędach administracji publicznej oraz jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze…

Aktualności | Covid-19

Nowelizacja ustawy covidowej – mechanizmy wsparcia dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi

Rada Ministrów przyjęła projekt kolejnej nowelizacji ustawy covidowej, wprowadzającą kolejne mechanizmy wsparcia dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi.   Projekt zakłada także wprowadzenie dodatkowego wsparcia dla najemców w centrach i galeriach handlowych. Zgodnie z najnowszą propozycją – najemcom objętym zakazem prowadzenia działalności przysługiwać będzie obniżka czynszu w wysokości 80% w czasie zamknięcia oraz 50% w okresie…

Archiwalne | Covid-19 | Działania legislacyjne, opinie i stanowiska PINK | Raporty | Wydarzenia

Offices and warehouses 2020 - new reality?

W dniu 9 września 2020 roku PINK zorganizowało wydarzenie online prezentujące raport Biura i magazyny 2020 – nowa rzeczywistość?, w którym przedstawiona została kondycja sektora nieruchomości komercyjnych podczas pandemii a także określone zostały zmiany, które pozwolą na rozwój branży. Partnerami raportu są 7R, Capital Park, Dentons, Ghelamco, Globalworth, HB Reavis, Panattoni, Skanska, Wolf Theiss i…

Covid-19 | LEGAL CHANGES REVIEW AND LEGISLATIVE ACTIVITIES OF PINK

Tax explanations regarding tax "preferences" contained in the so-called Anti-crisis shields

The Ministry of Finance has published tax explanations regarding tax "preferences" contained in the so-called Anti-crisis shields. Explanations are available here: https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-z-21-lipca-2020-r-ws-nowych-preferencji-stosowani-w-zwiazku-z- suffering-negative-economic-consequences-because-of-covid-19

Covid-19 | LEGAL CHANGES REVIEW AND LEGISLATIVE ACTIVITIES OF PINK

Amendment of the regulation on restrictions due to the state of the epidemic (regulations in force from July 25, 2020)

Wprowadzone zostały następujące zmiany: zmniejszenie tzw. dystansu społecznego z 2 m do 1,5m, przy jednoczesnym zachowaniu obowiązku zakrywania nosa i ust; zwolnienie z obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy państwowej stanowiącej granicę zewnętrzną w rozumieniu kodeksu granicznego Schengen cudzoziemców, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP; obniżenie maksymalnego limitu uczestników…

Covid-19 | LEGAL CHANGES REVIEW AND LEGISLATIVE ACTIVITIES OF PINK

Tarcza 4.0 – zwolnienie z podatku minimalnego od budynków

W tzw. tarczy antykryzysowej 4.0 przyjęte zostały przepisy zakładające zwolnienie podatników z minimalnego podatku od budynków. Zwolnienie obejmować będzie okres od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Jest to zmiana, która może być istotna dla Członków PINK, zobowiązanych do uiszczania takiego podatku. Zwolnienie uregulowane zostało w art. 32 pkt 4 tej ustawy. Ustawa została opublikowana…

Covid-19 | LEGAL CHANGES REVIEW AND LEGISLATIVE ACTIVITIES OF PINK

Pomoc KE dla dużych firm – bez wsparcia dla przedsiębiorców z branży nieruchomości

Komisja Europejska zatwierdziła pomoc przewidzianą w Tarczy finansowej dla dużych firm – bez wsparcia dla przedsiębiorców z branży nieruchomości komercyjnych Pod koniec maja 2020 r. Komisja Europejska zatwierdziła zaproponowany przez Polskę program pomocowy dla małych, średnich i dużych przedsiębiorców, wchodzący w skład tzw. tarczy finansowej. Łączna kwota kredytów przewidzianych w ramach programu wynosi 10 miliardów złotych….