Covid-19 | Przegląd zmian w prawie

Tarcza antykryzysowa, aktualny status

Tarcza antykryzysowa, aktualny status: Projekt tzw. Tarczy Antykryzysowej został przyjęty przez Sejm w dniu 28 marca 2020 r., z pewnymi modyfikacjami. Link do ustawy skierowanej do Senatu – https://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatdruki/10769/druk/96.pdf W dniu dzisiejszym ustawą zajmuje się Senat, najprawdopodobniej jutro treść ustawy zostanie ostatecznie ustalona przez Sejm, a także podpisana przez Prezydenta RP. Zaproponowane przepisy mają wejść w…

Covid-19 | Przegląd zmian w prawie

Autopoprawka do tzw. tarczy, dotycząca umów najmu.

Do Sejmu wpłynęła miedzy innymi autopoprawka, do tzw. Tarczy antykryzysowej , która proponuje rozwiązanie dotyczące umów najmu. W okresie stanu epidemii i zakazu prowadzenia działalności handlowej w sklepach wielkopowierzchniowych, w odniesieniu do dotkniętych tą sytuacją najemców, nastąpi sytuacja, w której wzajemne zobowiązania stron najmu wygasną. Dodatkowo, w terminie 3 miesięcy od ustania stanu epidemii najemca…

Covid-19 | Przegląd zmian w prawie

Podsumowanie projektu Tarczy Antykryzysowej

W kontekście istotnych dla branży nieruchomości komercyjnych rozwiązań wskazać należy na następujące: utrzymanie przepisu przewidującego obniżenie o 90% czynszu najmu dla najemców w wielkopowierzchniowych obiektach handlowych, których działalność z uwagi na ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii została zakazana lub ograniczona; częściowe zniesienie zakazu handlu w niedziele w części odnoszącej się do zatowarowania; przesunięcie terminu płatności opłaty z…

Covid-19 | Przegląd zmian w prawie

Aktualności Prawne

Ministerstwo Rozwoju pracuje nad projektem tzw. „ustawy osłonowej” w związku z wystąpieniem koronawirusa w Polsce. Projektowane przepisy mają poprawić sytuację finansową przedsiębiorców w obliczu planowanego wprowadzenia stanu zagrożenia epidemiologicznego (jak tylko taki stan zostanie wprowadzony, niezwłocznie damy znać). Planuje się wprowadzenie takich rozwiązań jak: przesunięcie do 1 lipca 2020 r. nowego Jednolitego Pliku Kontrolnego; ułatwienie…