raporty

raporty do pobrania

Uwagi do projektu ustawy o spółkach rynku wynajmu nieruchomości  (projekt z dnia 19 maja 2017 r.)
zgłaszane w ramach konsulacji publicznych 

Ocena działań administracji dotyczących reklasyfikowania transakcji sprzedaży

nieruchomości jako przedsiębiorstwa / zorganizowanej części przedsiębiorstwa

DOŁĄCZ

pobierz raport
pobierz raport
pobierz raport
pobierz raport
pobierz raport
pobierz raport
pobierz raport
pobierz raport
pobierz raport

2017

uwagi do projektu ustawy o spółkach rynku wynajmu  nieruchomości

(projekt z dnia 19 maja 2017 r.)  zgłaszane w ramach konsultacji publicznych

2017

porównanie modelu funkcjonowania spółek na rynku  nieruchomości komercyjnych w obecnej strukturze  z modelem funkcjonowania w ramach struktury REIT

2017

raport dla Ministerstwa Finansów oceniający działania administracji dotyczące reklasyfikacji transakcji sprzedaży nieruchomości

2017

ocena projektu zmian ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2017

uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (projekt z dnia 6 lipca 2017 r.)  zgłaszane w ramach konsultacji publicznych

2018

uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – ordynacja podatkowa oraz zmianie niektórych innych ustaw (projekt z dnia 24 sierpnia 2018 r.)  zgłaszane w ramach konsultacji publicznych

2018

raport dla Ministerstwa Finansów dotyczący reklasyfikowania transakcji sprzedaży nieruchomości jako zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części

2018

uwagi do projektu ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości

(projekt z 25 kwietnia 2018 r.)  zgłaszane w ramach konsultacji publicznych

2018

propozycje zmian do projektu ustawy o firmach  inwestujących w najem nieruchomości

Jednym z kluczowych działań PINK jest przygotowywanie profesjonalnych raportów dotyczących planowanych zmian legislacyjnych, wspierających stanowisko Stowarzyszenia w czasie konsultacji procesów ustawodawczych. 

Jako eksperci w branży nieruchomości komercyjnych potrafimy dojrzeć szerszy obraz potencjalnych zmian prawnych, wskazać które obszary zmian wymagają,  a które nie są potrzebne lub mogą przynieść negatywne skutki.

pobierz raport
pobierz raport

2019

uwagi PINK do projektu obwieszczenia MIiR w sprawie standardu zawodowego rzeczoznawców majątkowych

2019

przegląd zmian w prawie istotnych dla branży RE

pobierz raport
pobierz raport

2019

data on the office market in Warsaw and regional markets – Q1 2019

2019

dane dotyczące rynku biurowego w Warszawie i rynkach regionalnych – I kwartał 2019 r.

Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych 

ul. Grzybowska 5a, 00-132 Warszawa

kontakt@stowarzyszeniepink.org.pl 

22 324 59 95

STRONA GŁÓWNA

O NAS

RAPORTY

CZŁONKOWIE

AKTUALNOŚCI

KONTAKT

NEWSLETTER

created by Marta Grzesiuk

Statut Stowarzyszenia

https://stowarzyszeniepink.org.pl/lib/hkeglk/Statut_PINK_2019-05-22-jw7xv36s.pdfPrzycisk

  ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Statut Stowarzyszenia

Przycisk

Polityka prywatności