raporty

raporty do pobrania

Uwagi do projektu ustawy o spółkach rynku wynajmu nieruchomości  (projekt z dnia 19 maja 2017 r.)
zgłaszane w ramach konsulacji publicznych 

Ocena działań administracji dotyczących reklasyfikowania transakcji sprzedaży

nieruchomości jako przedsiębiorstwa / zorganizowanej części przedsiębiorstwa

DOŁĄCZ

PL  |  EN

  1. pl
  2. en

Jednym z kluczowych działań PINK jest przygotowywanie profesjonalnych raportów dotyczących planowanych zmian legislacyjnych, wspierających stanowisko Stowarzyszenia w czasie konsultacji procesów ustawodawczych. 

Jako eksperci w branży nieruchomości komercyjnych potrafimy dojrzeć szerszy obraz potencjalnych zmian prawnych, wskazać które obszary zmian wymagają,  a które nie są potrzebne lub mogą przynieść negatywne skutki.

pobierz raport

2017

uwagi do projektu ustawy o spółkach rynku wynajmu  nieruchomości

(projekt z dnia 19 maja 2017 r.)  zgłaszane w ramach konsultacji publicznych

pobierz raport

2017

porównanie modelu funkcjonowania spółek na rynku  nieruchomości komercyjnych w obecnej strukturze  z modelem funkcjonowania w ramach struktury REIT

pobierz raport

2017

raport dla Ministerstwa Finansów oceniający działania administracji dotyczące reklasyfikacji transakcji sprzedaży nieruchomości

pobierz raport

2017

ocena projektu zmian ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

pobierz raport

2017

uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (projekt z dnia 6 lipca 2017 r.)  zgłaszane w ramach konsultacji publicznych

pobierz raport

2018

uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – ordynacja podatkowa oraz zmianie niektórych innych ustaw (projekt z dnia 24 sierpnia 2018 r.)  zgłaszane w ramach konsultacji publicznych

pobierz raport

2018

raport dla Ministerstwa Finansów dotyczący reklasyfikowania transakcji sprzedaży nieruchomości jako zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części

pobierz raport

2018

uwagi do projektu ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości

(projekt z 25 kwietnia 2018 r.)  zgłaszane w ramach konsultacji publicznych

pobierz raport

2018

propozycje zmian do projektu ustawy o firmach  inwestujących w najem nieruchomości

pobierz raport

2019

uwagi PINK do projektu obwieszczenia MIiR w sprawie standardu zawodowego rzeczoznawców majątkowych

pobierz raport

2019

przegląd zmian w prawie istotnych dla branży RE

pobierz raport

2019

data on the office market in Warsaw and regional markets – Q1 2019

pobierz raport

2019

dane dotyczące rynku biurowego w Warszawie i rynkach regionalnych – I kwartał 2019 r.

pobierz raport

2019

uwagi do projektu objaśnień do przepisów dotyczących zasad poboru podatku u źródła (projekt z dnia 19 czerwca 2019 r.) zgłaszane w ramach konsultacji publicznych

pobierz raport

2019

dane dotyczące rynku biurowego w Warszawie w I półroczu 2019 roku

pobierz raport
pobierz raport

2019

uwagi dot. konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień zawodowych z zakresu szacowania nieruchomości

2019

PINK opublikował dane dotyczące rynku biurowego na głównych rynkach regionalnych za pierwsze trzy kwartały 2019 r.

pobierz raport

grudzień 2019

Przegląd zmian w prawie istotnych dla branży RE

pobierz raport

2019

dane dotyczące rynku biurowego na głównych rynkach regionalnych za 2019 rok

pobierz raport

2019

dane dotyczące rynku biurowego w Warszawie w 2019 roku

pobierz raport

2020

Pismo PINK z dnia 6 marca 2020 roku – uwagi PINK w sprawie rozporządzenia budynkowego

pobierz raport
pobierz raport

dok. Word

x

dok. PDF

Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych  

ul. Grzybowska 5a,  00-132 Warszawa

kontakt@stowarzyszeniepink.org.pl 

+48 22 324 56 47

STRONA GŁÓWNA

O NAS

RAPORTY

CZŁONKOWIE

KONTAKT

NEWSLETTER

AKTUALNOŚCI

Statut Stowarzyszenia

  ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Statut Stowarzyszenia

Przycisk

Polityka prywatności

Przycisk

DOŁĄCZ