raporty do pobrania

Uwagi do projektu ustawy o spółkach rynku wynajmu nieruchomości  (projekt z dnia 19 maja 2017 r.)
zgłaszane w ramach konsulacji publicznych 

Ocena działań administracji dotyczących reklasyfikowania transakcji sprzedaży

nieruchomości jako przedsiębiorstwa / zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Jednym z kluczowych działań PINK jest przygotowywanie profesjonalnych raportów dotyczących planowanych zmian legislacyjnych, wspierających stanowisko Stowarzyszenia w czasie konsultacji procesów ustawodawczych. 

Jako eksperci w branży nieruchomości komercyjnych potrafimy dojrzeć szerszy obraz potencjalnych zmian prawnych, wskazać które obszary zmian wymagają,  a które nie są potrzebne lub mogą przynieść negatywne skutki.

pobierz raport

2017

uwagi do projektu ustawy o spółkach rynku wynajmu  nieruchomości

(projekt z dnia 19 maja 2017 r.)  zgłaszane w ramach konsultacji publicznych

pobierz raport

2017

porównanie modelu funkcjonowania spółek na rynku  nieruchomości komercyjnych w obecnej strukturze  z modelem funkcjonowania w ramach struktury REIT

pobierz raport

2017

raport dla Ministerstwa Finansów oceniający działania administracji dotyczące reklasyfikacji transakcji sprzedaży nieruchomości

pobierz raport

2017

ocena projektu zmian ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

pobierz raport

2017

uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (projekt z dnia 6 lipca 2017 r.)  zgłaszane w ramach konsultacji publicznych

pobierz raport

2018

uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – ordynacja podatkowa oraz zmianie niektórych innych ustaw (projekt z dnia 24 sierpnia 2018 r.)  zgłaszane w ramach konsultacji publicznych

pobierz raport

2018

raport dla Ministerstwa Finansów dotyczący reklasyfikowania transakcji sprzedaży nieruchomości jako zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części

pobierz raport

2018

uwagi do projektu ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości

(projekt z 25 kwietnia 2018 r.)  zgłaszane w ramach konsultacji publicznych

pobierz raport

2018

propozycje zmian do projektu ustawy o firmach  inwestujących w najem nieruchomości

pobierz raport

2019

uwagi PINK do projektu obwieszczenia MIiR w sprawie standardu zawodowego rzeczoznawców majątkowych

pobierz raport

2019

przegląd zmian w prawie istotnych dla branży RE

pobierz raport

2019

data on the office market in Warsaw and regional markets – Q1 2019

pobierz raport

2019

dane dotyczące rynku biurowego w Warszawie i rynkach regionalnych – I kwartał 2019 r.

pobierz raport

2019

uwagi do projektu objaśnień do przepisów dotyczących zasad poboru podatku u źródła (projekt z dnia 19 czerwca 2019 r.) zgłaszane w ramach konsultacji publicznych

pobierz raport

2019

dane dotyczące rynku biurowego w Warszawie w I półroczu 2019 roku

pobierz raport
pobierz raport

2019

uwagi dot. konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień zawodowych z zakresu szacowania nieruchomości

2019

PINK opublikował dane dotyczące rynku biurowego na głównych rynkach regionalnych za pierwsze trzy kwartały 2019 r.

pobierz raport

grudzień 2019

Przegląd zmian w prawie istotnych dla branży RE

pobierz raport

2019

dane dotyczące rynku biurowego na głównych rynkach regionalnych za 2019 rok

pobierz raport

2019

dane dotyczące rynku biurowego w Warszawie w 2019 roku

pobierz raport

2020

Pismo PINK z dnia 6 marca 2020 roku – uwagi PINK w sprawie rozporządzenia budynkowego

pobierz raport

marzec 2020

Pismo do Unii Metropolii Polskich – skuteczne wsparcie przedsiębiorców

pobierz raport

kwiecień 2020

dane rynkowe dla rynku biurowego najmu w Warszawie za I kwartał 2020

pobierz raport

kwiecień 2020

postulaty PINK odnośnie oczekiwanych zmian w tzw. Tarczy Antykryzysowej

pobierz raport

kwiecień 2020

pismo PINK z dnia 27 kwietnia 2020 roku do Ministerstwa Rozwoju w spr. praktycznych aspektów stosowania przepisów tzw. tarcz antykryzysowych w odniesieniu do trwających procesów inwestycyjno-budowlanych

pobierz raport

kwiecień 2020

dane dotyczące rynku biurowego na rynkach regionalnych za I kwartał 2020 roku I kwartał 2020

pobierz raport

kwiecień 2020

rekomendacje dotyczące funkcjonowania miejsc zakwaterowania zbiorowego oraz pomieszczeń socjalnych na budowie 

pobierz raport

maj 2020

PINK prezentuje dokument przedstawiający najważniejsze kwestie dyskutowane podczas webinaru organizowanego w dniu 7 maja 2020 roku dotyczącego powrotu do biura.

pobierz raport

czerwiec 2020

PINK prezentuje raport dotyczący problematyki przepisów regulujących kwestie związane z podatkiem u źródła (WHT)

pobierz raport

czerwiec 2020

Praktyczne aspekty stosowania przepisów tzw. Tarcz antykryzysowych w odniesieniu do trwających procesów inwestycyjno-budowlanych

pobierz raport

czerwiec 2020

PINK prezentuje wyjaśnienia dotyczące dostępnej powierzchni biurowej

pobierz raport

czerwiec 2020

PINK prezentuje przegląd zmian w prawie istotnych dla branży RE

pobierz raport

czerwiec 2020

PINK prezentuje dokument, w którym liderzy rynku przedstawili podsumowanie pierwszego półrocza i prognozy na koniec roku

pobierz raport
pobierz raport
pobierz raport

lipiec 2020

dane dla rynku biurowego w Warszawie za II kwartał 2020

pobierz raport

marzec 2020

Opinia PINK dla Ministerstwa Rozwoju na temat zastosowania statystyki w wycenie nieruchomości.

wrzesień 2020

raport Biura i magazyny 2020 - nowa rzeczywistość?

pobierz raport

październik 2020

dane dotyczące rynku biurowego w Warszawie w III kwartale 2020 roku

pobierz raport

wrzesień 2020

przegląd zmian w prawie podatkowym

pobierz raport

październik 2020

dane dotyczące rynku biurowego na rynkach regionalnych za pierwsze trzy kwartały 2020 roku

pobierz raport

styczeń 2021

dane dotyczące rynku biurowego w Warszawie IV kwartał 2020 roku

pobierz raport

grudzień 2020

przegląd zmian w prawie istotnych dla branży nieruchomości

pobierz raport

styczeń 2021

dane dotyczące rynku biurowego na rynkach regionalnych IV kwartał 2020 roku

raporty

lipiec 2020

dane dla rynku biurowego na rynkach regionalnych na koniec II kwartału 2020 

pobierz raport
pobierz raport

dok. Word

x

dok. PDF

DOŁĄCZ

PL  |  EN

  1. pl
  2. en

DOŁĄCZ

PL  |  EN

  1. pl
  2. en

Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych  

00-839 Warszawa

ul. Towarowa 28 (Generation Park Z)

kontakt@stowarzyszeniepink.org.pl 

+48 22 324 56 47

STRONA GŁÓWNA

O NAS

RAPORTY

CZŁONKOWIE

KONTAKT

AKTUALNOŚCI

Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia

Przycisk

Polityka prywatności

Przycisk

DOŁĄCZ